Our Projects

חלק מהפרויקטים שלנו

פרויקט בנייה ושימור של מלון בוטיק

אחוזת אנילביץ׳ בעיר באר שבע

פרויקט גמר עד מפתח

קאנטרי קלאב להבים

פרויקט לשימור ושחזור

של קומפלקס משרדים לפירמת עו"ד

פרויקט טיפת חלב

בריאות כללית

פרויקט עד מפתח סטודיו לאימונים

ברחוב בוגרשוב בתל אביב לרשת ביננפיט

פרויקט שימור ושחזור הכולל בנייה עד מפתח

אולם לאירועי בוטיק הבוסתן בית לשמחות

פרוייקט תכנון וביצוע

סטודיו לפילאטיס מכשירים

עבודות גמר עד מפתח במרכז ההפצה

מוסדות הרב יורם אברג׳ל

בניית גן אירועים

נחלה בעתיקה 1918